תנאים כללים

אנו משמשים כמתווכים בלבד בין הנוסע לבין ספקי התיירות השונים כגון בתי מלון,חברות תעופה,ספקי שכר,חברות ספנות ועוד .כלל המוצרים הנן באחריותן הבלעדית של המוביל האווירי/ספק בתי המלון/חברות ו/או נציגות שייט . שעות, מועדים, מספרי טיסות /שייט ומסלוליהן,לרבות נחיתות ביניים שינויי מסלו וכו', יכולים להשתנות ולעיתים אף ללא כל הודעה מוקדמת. החברה אינה נושאת ולא תישא באחריות כלשהי לטיסות/הפלגות או לשינויים שיחולו בטיסות/הפלגות ועל כן לא תוכל להיעתר לבקשות החזרים ו/או פיצוי בגין שינויים שחלו בטיסות/הפלגה ו/או תשלומים עקב דחיית מועד לפינויי החדר בשל שינוי בטיסות ו/או אובדן לילה/או ארוחות וכיו"ב ,על הלקוח לוודא צורך באשרות כניסה למדינות השונות ולוודא תוקף הדרכון של פחות 6 חודשים מיום החזרה לארץ. על נוסע בעל אזרחות כפולה לציין זאת במעמד סגירת העסקה. על כל נוסע להתייצב 3 שעות טרם מועד הטיסה. כל שינוי/ביטול יזום מצד הלקוח בהזמנת הטיסות/שייט יהיה כרוך בתשלום נוסף כפי שמפורטים בתנאי ההזמנה הנמסרו ללקוח . דירוג בתי המלון נקבע ע"י גורמי התיירות המקומיים בכל מדינה ואינו ניתן להשוואה עם דרוג מלונות בארץ או במדינות אחרות. על נוסע הנתקל בבעיה לפנות לצוות המלון ו/או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר ו/או למספר החירום שלנו בוואטסטפ 24/7 על מנת להגיע לפתרון הולם במהלך הנסיעה. החברה מסרה לנוסעים מיטב המידע שבידה על בתי המלון והשירותים הניתנים בהם, אך אינה אחראית ולא תהא אחראית על הפעלתם השוטפת של בתי מלון, או במקרים בהם לא הודע לה בכתב אם נערכים במלון עבודות ו/או שיפוצים ולא לתקינות ו/או רמת השירותים. בכל הפלגת נופש בעולם ישנו תשלום טיפים בגדר חובה ע"פ מדיניות חברות השייט השונות. תשלומים אלה ישולמו ע"י הלקוח באוניה עצמה. על הלקוח לדאוג לצאת מארץ עם פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל.

תשומת לב הנוסעים לכך שתכנית הנסיעה הנה לעזר בלבד ואילו המסמכים הקובעים את תנאי הטיסה ומועדיה, פרטי בתי המלון ,שייט והשכרת רכב הם אלו הנקובים בחומר הנסיעה הסופי שיישלח ללקוח. כל בקשה מעבר לאמור בפרטי ההזמנה, כגון סוגי ארוחות בטיסות, עריסת תינוק, ציוד מיוחד, סוגי חדרים ומיקומם וכו' הנם בגדר בקשה בלבד המועברת לספק השירות בפועל ואין באפשרות החברה להבטיח את ביצועם .כל הזמנה המבוצעת על ידנו היא בגדר בקשה עד לאישורה הסופי על ידי ספקי התיירות השונים. הזמנה מבוצעת בשיחה טלפונית בלבד-מחירים סופיים וזמינויות יינתנו ללקוח במעמד סגירת העסקה ולחברה זכות להפסיק מבצע ללא הודעה מוקדמת ו/או לשנות את מחירי הבסיס של המוצרים ע"פ שינוי המחירים בשוק .הנוסע רשאי להבטיח את הצעת המחיר רק בהתקיים שני התנאים הבאים ביחד:תשלום מלא בגין הנסיעה בעת ההזמנה(אם לא התקבלה מלוא התשלום בגין ההזמנה , כל תוספת עלות הנובעת משינוי בתעריפי הטיסות , שיעורי היטלים/מסים בארץ ובחו"ל ,שערי החליפין של המטבעות השונים , תחול על הנוסע בלבד. במקרים וקיימת אי התאמה בין המחיר המפורסם באתר לבין המחיר הנמסר ללקוח במהלך שיחת טלפון ע"י סוכן,המחיר הנמסר ע"י הסוכן הוא הקובע. 2. קבלת חומרי הנסיעה לידיו.

על הנוסע לוודא צורך באשרות כניסה למדינות היעד/דרישות מיוחדות לתקופה הקורונה במדינת היעד/בדיקת קורונה או ו/הצגת תעודה מתחסן וכל דרישה מיוחדת לתקופת הקורונה.על נוסעים בעל אזרחות כפולה או תעודות מעבר לציין עובדה זו בעת ההזמנה בפני נציג סוכן הנסיעות.

דרישות המדינות השונות נכונות להיום ועלולות להשתנות- נא להתעדכן בסמוך לנסיעה.

*-* יש למלא באתר משרד הבריאות טופס נוסע יוצא/נכנס ל/מ ישראל 24 שעות לפני הטיסות

יש להתעדכן מול משרד הבריאות לגבי הנחיות כניסה /יציאה  מישראל ודרישות בידוד ו/או כל הנחיות/הגבלות אחרות

שעות פעילות 8:30-17:00

זמינות 24/7 בוואטסאפ במקרים דחופים בלבד

עדכונים לגבי יעדים שאינם מומלצים לביקור של ישראלים בתקופות שונות ניתן לקבל אצל סוכן הנסיעות ו/או באתרי האינטרנט של משרד החוץ או המטה ללוחמה בטרור.

אתר זה מונגש לבעלי מוגבלויות.

כל הכתוב יישלח בטופס אישור עסקה גילוי נאות ללקוח ע"י הסוכן במעמד סגירת העסקה ויחויב באישור כתוב של הלקוח.

התקשרו עוד היום

072-397-0099

כתובת

משרד ראשי: הברזל 2, תל-אביב (רמת החייל)

צרו קשר

itaymaster@walla.co.il